Tymor 1

Season 1


00:22 Airlock on Paper

Fideo byr gan yr artist Jacob Whittaker/ Short video piece from by the artist Jacob Whittaker © Jacob Whittaker

01:31 Rhodri Davies & Lina Lapelyte

Perfformiad a chyfweliad gyda Rhodri Davies a Lina Lapelyte yn ystod gwyl Experimentica yn Chapter, Caerdydd yn mis Tachwedd 2014/ Performance and interview with Rhodri Davies a Lina Lapelyte during Experimentica festival held in Chapter, Cardiff in November 2014. © CAM/ Eilir Pierce

09:46 Jacek Davis

Fideo gan y ffotograffydd ffasiwn a portread a gwneuthurwr ffilmiau Jacek Davis/ Fideo by Cardiff based fashion and portrait photographer and filmmaker Jacek Davis © Jacek Davis

11:24 Ymgyrch Gofod Cymru/ Wales Space Campaign

Mae Ymgyrch Gofod Cymru yn lansio pobl gyffredin o Gymru i'r gofod allanol, trwy ddod o hyd i gyd-destun cosmig ar gyfer diwylliant, sgiliau a thraddodiadau Cymreig/ The Welsh Space Campaign launches ordinary Welsh people into outer space, by finding a cosmic context for Welsh culture, skills and traditions © Hefin Jones

17:25 Pryfaid

Fersiwn Llion Swyd o’r gan ‘Pryfaid’ gan Crisialau Plastig/ Cover version of Crisialau Plastig’s ‘Pryfaid’ by Llion Swyd © Llion Swyd

21:00 Pat

Proffil a chyfweliad gyda Pat Morgan/ Profile and interview with Pat Morgan © CAM/ Eilir Pierce

33:49 Something Happened

Arddangosfa unigol cyntaf yr artist Simon Proffitt a gynhaliwyd yn Undegun, Wrecsam yn mis Medi 2014/ Artist Simon Proffitt’s first solo exhibition shown at Undegun, Wrexham in September 2014. © Simon Proffitt

42:18 Nid wyf yn dirgrynu i fod amlder

Fideo cerddoriaeth gan yr artist drôn Spaceships Over Deeside/ Music video by drone artist Spaceships Over Deeside © Spaceships Over Deeside