Apiau | Apps

Gallwch lawrlwytho ap iPad sioe radio Cam o’r Tywyllwch sef rhaglen arbenigol sydd yn chwarae cerddoriaeth amgen orau Cymru a thrysorau coll o barthau brasiog tramor. Gallwch gael yr ap am ddim drwy ddilyn y ddolen isod neu chwilio am 'Radio CAM' yn siop apiau itunes.

You can download an iPad app for the Cam o’r Tywyllwch programme - a specialist radio show playing obscure alternative Welsh music and unheard pleasures from further afield. You can get the free app by following the link below or search for 'Radio CAM' in the app store in itunes.


Ipad App

O fewn yr Ap iPad byddwch yn gallu:

  • Cael rhagflas o gerddoriaeth arbrofol sydd yn cael ei greu yng Nghymru heddiw ac o'r gorffennol
  • 4 cymysgiad tymhorol wedi eu curadu gan Cam o'r Tywyllwch yn benodol ar gyfer yr ap
  • Gallwch wrando ar y gerddoriaeth unrhyw bryd, unwaith caiff yr ap ei lawrlwytho, ni fydd angen bod ar-lein i wrando

Within the iPad App, it will be possible for you to:

  • Get a flavour of experimental music created in Wales today and from the past
  • 4 seasonal mixes curated by Cam o'r Tywllwch exclusive to the app
  • Once downloaded, you can listen to the music on the app anytime